heomephim.wordpress.com
Mobile friendly – Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động
Mobile friendly có họ hàng với PageSpeed Insights – Kiểm tra tốc độ WordPress, cùng là sản phẩm của google để giúp người dùng cải thiện website của mình, tăng tốc độ và tính thân thiện với người đọ…