heomephim.wordpress.com
Three Colors: Blue-White-Red
Ngày 8/4/2015 Xem xong màu Xanh và màu Trắng của bộ ba màu quyết định chắc chắn sẽ viết một cái gì đó về phim này, mở Wordpress ra tạo một bài viết có tên là Three Colors với dòng cảm nhận đầu tiên…