heomephim.wordpress.com
Line 98
Một huyền thoại nửa lại trở về :) Ơi hỡi trời đất quỷ thần ơi, nó gắn với cái tuổi thơ ngốc nghếch của tôi. Là cái game đầu tiên chơi trên máy tính, cái nồi đồng cối đá có từ hồi năm lớp 7, màn mìn…