heomephim.wordpress.com
Dynomite
Khai trương một category mà chỉ có một bài viết thì cảm thấy nó hơi lạc lõng nên viết thêm một bài nữa để Beach head 2002 có chị có em. :) Dynomite – hay còn gọi là Bắn trứng thì chắc ai cũng…