heomephim.wordpress.com
Xem film thế nào cho vui, khỏe, có ích?
ĐÂY LÀ CHIA SẺ CỦA ANH “TRAN QUOC KHANH” TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN Ban đầu mình định ghi câu “Xem film thế nào cho hay?” nhưng như vậy nhiều bạn sẽ hiểu chữ “hay” th…