heomephim.wordpress.com
A Walk to Remember (2002)
Hôm qua tôi đã xem bộ phim này và hôm nay tôi lại xem nó một lần nữa. Không phải vì nó khó hiểu, chẳng có một nét đặc sắc về nghệ thuật nào đáng để nhắc tới, tôi xem lại nó để được buồn, được tiếc …