heomephim.wordpress.com
The Devil Wears Prada (2006)
“Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu” hay “Quỷ Cái Vận Đồ Prada” là hai cái tên dịch sang tiếng Việt của bộ phim The Devil Wears Prada. Nghe cái tên thôi cũng đủ khiến chúng ta vừa cảm t…