heomephim.wordpress.com
Liêu Trai Chí Dị
Bài viết này thực hiện vào ngày 14/02/2014 dành tặng cho tất cả các bạn, đặc biệt là cho những ai đang Single – tôi không thích dùng từ FA, nghe nó buồn thảm giống như con đường dài vô tận và…