heomephim.wordpress.com
The Perks Of Being A Wallflower
Như thường lệ, khi biết một bộ phim nào được chuyển thể từ một tác phẩm văn học nào đó, hoặc thậm chí là chỉ lấy cảm hứng từ nó thì gần như chắc chắn 100% tôi sẽ có ebook của nó để gửi đến các bạn …