heomephim.wordpress.com
Trọn bộ Eragon (4 tập)
Lâu lắm rồi mới viết Blog lại, hôm nay sáng chủ nhật rảnh rỗi một chút nên quyết định viết một cái gì đó để Blog này đỡ trống vắng. Ban đầu tôi tính viết về những bộ phim tình cảm dành cho dịp gián…