heomephim.wordpress.com
Chiến tranh tiền tệ
Đây là bài viết kiểu theo dòng thời sự! Mới đây thôi tôi vừa đọc xong bài viết Hội nghị ‘bí ẩn’ tại Đà Nẵng của các đại gia quốc tế, một bài viết khá hay, cho dù nó không cung cấp nhiều…