heomephim.wordpress.com
The Girl Next Door (2004)
Thế nào là một bộ phim hay? Đó là câu hỏi mà đã có người đặt ra cho tôi và nó khiến tôi rất lúng túng vì từ trước tới giờ tôi luôn tự tin mình mà một người am hiểu về điện ảnh. Thực sự thì không th…