heomephim.wordpress.com
Trọn bộ 14 tác phẩm nổi tiếng nhất của Kim Dung
Thực sự thì tôi không phải là người thích đọc truyện Trung Quốc nên đương nhiên truyện của Kim Dung tôi không bao giờ đụng đến. Nhưng em tôi là một kẻ mê truyện tranh và tiểu thuyết, tôi là người k…