heomephim.wordpress.com
FILEminimizer Suite
Đây là một trong những phần mềm rất hữu dụng, đặc biệt là đối với những bạn thích chơi facebook, blog,… thì đây chính là thứ mà bạn cần. Với những bức ảnh mà bạn chụp với dụng lượng khoảng 2-…