heomephim.wordpress.com
Resync phụ đề lệch time bằng Kmplayer
Đôi khi bạn down một bản phim nhưng dù đã tìm mọi cách vẫn không thể tìm được Sub khớp time. Bạn đừng lo, có một cách rất đơn giản giúp bạn chỉnh sub khớp chỉ trong vài phút…