heomephim.wordpress.com
Donnie Brasco (1997)
Các nhà làm phim của Hollywood rất giỏi thêm thắt, chỉnh sửa những câu chuyện có thật thành những kịch bản hấp dẫn – đặc biệt là những câu chuyện về chiến tranh và tội phạm. Trong bất cứ cộng…