heomephim.wordpress.com
The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The Good, the Bad and the Ugly (người tốt kẻ xấu và tên vô lại) là bộ phim đầu tiên của Clint Eastwood mà tôi xem, từ đó tôi đã hâm mộ diễn viên này và tìm những tác phầm của ông để xem. Bộ phim lấ…