heomephim.wordpress.com
Gran Torino (2008)
Clint Eastwood là một ông già thích triết lý, trong phim của ông luôn có những bài học sâu sắc về cuộc sống, tuy vậy những bộ phim của ông không hề nhàm chán và Gran Torino là một trong những bộ ph…