henziger.com
Sommarsummering
Återigen är rubriksättningen fenomenal, tänk att sommarsummering innehåller ordet sommar på både svenska och engelska. Wow! Jag ska inte dra ut på spänningen längre, här är sommarens toppar och dal…