hemmet.fi
Självständighetslunch (RH/AH)
Vi firar Finlands självständighet på avdelningarna, lunch kl. 12