hemmet.fi
Musikstund med Arbis (RH/AH)
Musikstund med Marianne Maans. Allsång och musiklyssning. Kl. 14 på Rosenhemmet Kl. 15 på Annahemmet