hemmet.fi
Gudstjänst med Åbo svenska församling
Kl. 14 på Rosenhemmet Kl. 14.30 på Annahemmet