hemmet.fi
Besök av Röda Kors-vännerna (RH)
Röda Kors-vännerna besöker Rosenhemmet kl. 11