helsinkifilmacademy.com
Tausta
Helsingin elokuva-akatemia on perustettu yliopistolain ulkopuolelle antamaan korkeatasoisinta käytäntöä ja teoriaa yhdistävää elokuvaopetusta Suomessa. Akatemian toimintamalli perustuu vertaisoppim…