helseokonomen.com
About
Økonomi er studiet av optimale valg foretatt i knapphetsbaserte komplekser, den søker å forstå menneskelig atferd ved dis-pariteter mellom ønskede mål og tilgjengelige ressurser, hvordan tilgjenge…