helseokonomen.com
Verktøy fra HERC – gjør mapping til en lek!
Health Econoomics research centre (HERC) i Oxford har nylig utviklet en database (excel) der man kan søke systematisert på mapping studier. Nydelig oppslagsverk dersom vi trenger å mappe fra sykdom…