helptranscenter.org
مطالعه‌ای در زمینه مقایسه نتیجه جراحی ترمیمی واژینوپلاستی به روش روده‌ای و برداشت گرافت پوستی تمام‌ضخامت در زنان ترنس (MTF)
مطالعه‌ای در زمینه مقایسه نتیجه جراحی ترمیمی واژینوپلاستی به روش روده‌ای و برداشت گرافت پوستی تمام‌ضخامت در زنان ترنس (MTF) مترجم: سعید.ش…