helptranscenter.org
مطالعه‌ای در زمینه تاثیرات پیش‌گسترش ناحیه اهداکننده پیش از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM)
مطالعه‌ای در زمینه تاثیرات پیش‌گسترش ناحیه اهداکننده پیش از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش…