helptranscenter.org
توصیه‌های عمومی ویژه دوره ریکاوری پس از جراحی‌ بالاتنه در مردان ترنس (FTM) و زنان ترنس (MTF)
توصیه‌های عمومی ویژه دوره ریکاوری پس از جراحی‌ بالاتنه در مردان ترنس (FTM) و زنان ترنس (MTF) مترجم: سعید.ش