helptranscenter.org
راهنمای نوشتن توصیه‌نامه جهت انجام جراحی‌های تغییرجنس در خارج از ایران ویژه مردان ترنس (FTM) و زنان ترنس (MTF)
راهنمای نوشتن توصیه‌نامه جهت انجام جراحی‌های تغییرجنس در خارج از ایران ویژه مردان ترنس (FTM) و زنان ترنس (MTF) نویسنده و مترجم: سعید.ش…