helptranscenter.org
پاسخ دکتر جینوویچ و دکتر استنویویچ به پرسش‌های پرتکرار در زمینه فیزیوتراپی پس از جراحی کاشت پینایل ایمپلنت بادی در مردان ترنس (FTM)
پاسخ دکتر جینوویچ و دکتر استنویویچ به پرسش‌های پرتکرار در زمینه فیزیوتراپی پس از جراحی کاشت پینایل ایمپلنت بادی در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش…