helptranscenter.org
انیمیشن معرفی تکنیک برش دهان‌ماهی (Fishmouth Incision) جهت تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) توسط Dr. Scott Mosser
انیمیشن معرفی تکنیک برش دهان‌ماهی (Fishmouth Incision) جهت تخلیه و مردانه‌سازی سینه در مردان ترنس (FTM) توسط Dr. Scott Mosser مترجم: سعید.ش…