helptranscenter.org
معرفی دستگاه اکسترنال The Elator جهت ایجاد نعوظ در آلت تناسلی مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM)
معرفی دستگاه اکسترنال The Elator جهت ایجاد نعوظ در آلت تناسلی مردانه حاصل از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش…