helptranscenter.org
راهنمای انتخاب مناسب‌ترین سایز آلت تناسلی مردانه پیش از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM)
راهنمای انتخاب مناسب‌ترین سایز آلت تناسلی مردانه پیش از جراحی فالوپلاستی در مردان ترنس (FTM) مترجم: سعید.ش