helptranscenter.org
بررسی علل درد بیضه و روش‌های درمان در زنان ترنس (MTF)
بررسی علل درد بیضه و روش‌های درمان در زنان ترنس (MTF) مترجم: سعید.ش