helptranscenter.org
توصیه هایی جهت کاهش درد الکترولیز و لیزر درمانی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)
توصیه هایی جهت کاهش درد الکترولیز و لیزر درمانی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش