helptranscenter.org
اختلالات خوردن و مشکلات مرتبط با وزن ، ورزش و سلامتی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF)
اختلالات خوردن و مشکلات مرتبط با وزن ، ورزش و سلامتی در ترنس های مرد (FTM) و زن (MTF) مترجم: سعید.ش