helptranscenter.org
آیا ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان قرار دارند ؟
آیا ترنسجندر های مرد (FTM) و زن (MTF) در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان قرار دارند ؟ مترجم: سعید.ش