helptranscenter.org
جراحی زنانه سازی صورت و گردن در ترنس های زن (MTF)
جراحی زنانه سازی صورت و گردن در ترنس های زن (MTF) مترجم: سعید.ش هورمون تستسترون در دوران بلوغ تغییرات بسیاری را در بدن اشخاص مرد به زن (MTF) ایجاد می کند. رشد و توسعه جمجمه و استخوان های صورت ، و ه…