helptranscenter.org
شهادت و روایت یاشار از شرح حال زندگی و مشکلات سیاوش/حسین تا کشته شدن وی به دست پدرش
شهادت و روایت یاشار از شرح حال زندگی و مشکلات سیاوش/حسین تا کشته شدن وی به دست پدرش مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی مصاحبه شونده: با نام مستعار یاشار ⚠️ مصاحبه شونده، خود را از دوستان نزدیک سیاوش/…