helptranscenter.org
چگونه به عنوان یک ترنسجندر آشکارسازی کنیم ؟
چگونه به عنوان یک ترنسجندر آشکارسازی کنیم ؟ مترجم: سعید.ش آشکارسازی به عنوان یک ترنسجندر برای هر شخص به گونه ای متفاوت است. در این پروسه با گذر زمان صبوری و اطمینان خواهید یافت.…