helptranscenter.org
نقل خبر تایید نشده قتل ترنس زن به مرد توسط پدرش در خرم آباد در فضای مجازی، جامعه ترنس ایران را در بهت و ماتمی عمیق فرو برد
📎سیاوش (حسین) نام صاحب عکسی ست که این روز ها در فضای مجازی در حال انتشار است مطابق با دیده ها و شنیده های بعضی از اشخاص ترنسکشوال و مطالبی که در فضای مجازی در گردش است ، سیاوش (حسین) ترنس زن به مرد…