helptranscenter.org
ده توصیه جهت رشد موی صورت در ترنس های مرد (FTM)
ده توصیه جهت رشد موی صورت در ترنس های مرد (FTM) مترجم: سعید.ش با انجام عمل جراحی ترنسجندر ، به بدنی که همواره خواستار آن بودید دست خواهید یافت ، اما این گفته در رابطه با موی صورت صدق نمی کند. رشد م…