helptranscenter.org
دستورالعمل های انجام مراقبت های پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه افزایش طول پیش آبراه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Curtis Crane
دستورالعمل های انجام مراقبت های پس از جراحی متودیوپلاستی به همراه افزایش طول پیش آبراه در ترنس های مرد (FTM) به قلم دکتر Curtis Crane مترجم: سعید.ش 🔷1. در شش هفته نخست پس از جراحی ، هیچگونه فعالیت …