helptranscenter.org
تقدیم به بابالنگ دراز پروانه های ایران
مهربان ترین قلب من، تو میتوانی برای همیشه سایه ات را از سر من کم کنی،،، اما مهرت را در قلبم نه،،،! و این تنها کاریست که از عهده تو خارج است،،، افسوس روزهایی را میخورم که نام دیگران بر سر زبان هاست …