helptranscenter.org
راهنمای جامع مراقبت های پس از جراحی فالوپلاستی در ترنس های مرد (FTM)
راهنمای جامع مراقبت های پس از جراحی فالوپلاستی در ترنس های مرد (FTM) مترجم: سعید.ش ✅گذری بر آنچه که پس از جراحی فالوپلاستی انتظار می رود پس از جراحی فالوپلاستی ، پرسش ها و نگرانی هایی ایجاد می شود …