helptranscenter.org
عمل ناموفق فالوپلاستی توسط دکتر فروتن و دکترعباس زاده بیمارستان فاطمه زهرا سال 1388
عمل ناموفق فالوپلاستی توسط دکتر فروتن و دکتر عباس زاده بیمارستان فاطمه زهرا سال 1388 مصاحبه کننده: محمد بهامین آسمانی ⚠️هویت مصاحبه شونده محفوظ است و به جهت حفظ حریم خصوصی مصاحبه شونده برخی جزییات …