helptranscenter.org
امروز ، 31 مارس ، روز جهانی دیده شدن ترنسجندر ها
امروز ، 31 مارس ، روز جهانی دیده شدن ترنسجندر ها نویسنده: سعید.ش امروز ، 31 مارس ، روز جهانی دیده شدن ترنسجندر ها (TDoV) می باشد این جشن متعلق به تمامی ترنس های جهان ، به ویژه ترنس های ایرانی ست…