helptranscenter.org
پرسش و پاسخ – تغییر مدارک شناسایی در ایران پس از اقامت و انجام جراحی تغییرجنس در خارج از ایران
✅پرسش و پاسخ در شبکه هلپ ترنس سنتر – گروه آموزشی هلپ اف تو ام (دسامبر 2016 ، مارچ و می 2017 – دی 1395 ، اسفند 1396 ، فروردین و اردیبهشت 1397) ⭕️موضوع: تغییر مدارک شناسایی در ایران پس از اقامت و انج…