helptranscenter.org
تکنیک فالوپلاستی ترکیبی جهت خلق پنیس در ترنس های مرد
تکنیک فالو پلاستی ترکیبی جهت خلق پنیس در ترنس های مرد مترجم : سعید.ش فالوپلاستی ساعد دست با استفاده از تکنیک tube-within-a-tube به منظور خلق آلت تناسلی در ترنسکشوال های مرد ، روشی استاندارد و متداو…